Ankara Antlaşması 2022, 1963 yılında Türkiye ile Almanya, Fransa ve Benelüks gibi dönemin ortak pazarlarına mensup ülkeler arasında imzalanmıştır. Anlaşmaya göre taraf ülkelere imza tarihinde var olan kanun, uygulama ve yönetmelikler ilerleyen yıllarda anlaşmaya imza atan ülke vatandaşları için de geçerlidir. Bu anlaşma ile beraber şekillenen Ankara Anlaşması Vizesi (ECAA), Avrupa Birliği ile iş birliği anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşlarına, İngiltere Birleşik Krallığı’nda yerleşik yaşama hakkı ve kendi işini kurma hakkı tanıyan bir vize türüdür. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu yazımızda Ankara Antlaşması Vizesi ile ilgili merak edilen tüm soruları cevaplandırdık. Ankara anlaşması nedir diye merak ediyor ve bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

                                                                                                                                       

Ankara Antlaşması Hani Ülkelerin Vatandaşlarını Kapsar?

Ankara Antlaşması Vizesi Türkiye, Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarını kapsar. Bu hususta Ankara Sözleşmesi kapsamında bulunan Bulgaristan ve Romanya ülkeleri Avrupa Birliği ülkesi konumunda bulundukları için, Ankara anlaşması vizesi şu an için yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için uygulanır. İngiltere’de yaşamak, iş kurmak ya da kendi mesleğini icra etmek isteyen 18 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yapacağı iş alanında yeterli olacak kadar sermaye bulundurarak Ankara Antlaşması Vizesi’ne başvurabilirler.

Ayrıca Ankara Anlaşması Vizesi’ne başvuru yapan bireylerin, iş yeri açma ya da işçi çalıştırma gibi zorunlulukları yoktur. Bu bireyler eğitimlerini aldıkları ya da meslek edindikleri iş alanlarında da çalışabilirler. Yani Ankara Sözleşmesi ile vize başvurusunda bulunan bireyler Mağaza ya da İnşaat Ofisi açabildikleri gibi, İngiltere’de ikamet ettikleri adresi beyan ederek şoförlük, pazarlama ya da muhasebe gibi hizmetler de verebilirler. Bu husustaki en önemli nokta, bireylerin İngiltere vize başvurularında beyan ettikleri mesleği yapmak zorunda olmalarıdır. Vize başvurusunun dışında yapılacak meslekler anlaşma kapsamında değildir ve yasaktır.

Ankara Anlaşması Vizesi Özellikleri Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Ankara Antlaşması Vizesi ile kendi işlerini kurabilir ya da başka bir şirkete ortak olabilirler.
 • Ankara antlaşması ile İngiltere’ye giriş yapan her vatandaş, İngiltere’de yaşama hakkına sahiptir.
 • Ankara Antlaşması Vizesi kapsamında İngiltere’de yaşamaya başlayan bireyler, bakmakla yükümlü oldukları yakınlarını da beraberinde götürebilirler. Beraberinde götürecekleri aile bireyleri, kişinin vize başvurusunda beyan ettiği meslekleri yapmak zorunda değildirler. İstedikleri herhangi bir alanda çalışabilirler.
 • Bu vize sayesinde İngiltere’ye yerleşen bireyler, diğer İngiltere vatandaşlarına sunulan sağlık haklarından ya da ücretsiz diğer haklardan yararlanabilirler.
 • Ankara Anlaşması Vizesinde değiştirilemez kuralı vardır. Bunun adına “Stand-Still” de denir. Bu kural kapsamında Ankara sözleşmesi ile İngiltere’de oturum hakkı elde eden ya da vatandaşlık alan bireylere ilişkin uygulamalar, herhangi bir şekilde değiştirilemez.

Ankara Anlaşması Vizesi Başvurusu İçin Gereken Evraklar

Ankara Antlaşması Vizesine başvuru yapmak isteyen Türiye Cumhuriyeti vatandaşları, aşağıda yer alan belgelerin asıllarını ve noter onaylı İngilizce çevirilerini ibraz etmelidirler.

 • Bu vizeye başvuruda bulunacak bireyler, İngiltere’de yapmak istedikleri iş pozisyonlarını ve işin niteliğini detaylı bir şekilde ifade eden bir iş planı oluşturmalıdır.
 • Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye yerleşmek isteyen bireyler, kendisinin ve bakmakla yükümlü oldukları bireylerin geçimi sağlayabilecek bir gelire sahip olduklarını gerçekçi ve gerekçeli olarak tahmini kazanç planlarını ifade edecek bir belge oluşturmalıdır.
 • Başvuruda bulunan kişi eğer iş satın almak istiyorsa, satın almak istediği işin son 2 yılına ait banka hesap dökümlerini toplamalıdır.
 • Ankara Antlaşması Vize başvurusunda bulunan bireylerin, beyan ettikleri işi yapabilecek nitelikte olduklarını gösteren meslek ve eğitim belgelerinin hem orijinallerini hem de kopyalarını ibraz etmelidirler.
 • Mevcut olan bir iş yerine katılmak isteyen kişiler ise, işin son 2 yıla ait banka hesap dökümleri ile birlikte işe katılma gerekçelerini ifade eden, tatmin edici yazıcı bir beyanda bulunmaları gerekir.
 • Son 3 aylık banka hesap dökümlerinin orijinalleri ve kopyaları ile birlikte, İngiltere’de yapılacak işin herhangi başka bir iş yapmadan finanse edilebilecek ekonomik yeterlilikte oldukları ispat edilmelidir.

Başvuru sürecinden sonra verilecek karar 2 ila 3 hafta arasında sürebilir. Eğer gelen karar olumsuz ise anlaşmaya bağlı olarak olumsuz karara ret davası açılabilir. Ankara Anlaşması 2021 yılında İngiltere için geçerli değildir. İngiltere’ye olan başvurular, 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermiştir.